Brandsikring

Er din virksomhed sikret mod brand?

Opstår der brand i din erhvervsvirksomhed, er det naturligvis farligt for dine medarbejdere, som bør være førsteprioriteten, når virksomheden rammes af brand. Det er dog ikke alene mennesker, der er i fare, men i høj grad også alle værdier i virksomheden, produktionsudstyr, lager, og alle dokumenter og de data, der ligger gemt i inventar og på virksomhedens computere.  
Anskaffelse af et brandalarmeringsanlæg (ABA) kan kræve visse sikkerhedsforanstaltninger. Hvis branden skulle indtræffe i løbet af dagen, er førsteprioriteringen at bringe folk i sikkerhed. Skulle der udbryde brand om aftenen/natten/weekend, hvor lokalerne er tomme, er inventar og værdier i risiko, og her kan en brandalarm være af stor værdi. Varsling om brand og røg går direkte til beredskabet, som kan reagere hurtigt. Brandalarmen gør det muligt at reagere hurtigt og i tide, hvor hvert minut er kostbart. Den kan sågar informere beredskabet nøjagtigt om, hvor i bygningen alarmen detekterer brand. 

Desværre findes der mange virksomheder, som ikke har den nødvendige sikkerhed, der skal til, hvis en brand udsætter folk og værdier for fare. Der er desværre også mange virksomheder, som har anskaffet en brandalarm og forventer den virker, men som pludselig opdager, at brandalarmerne ikke har virket i årevis. Her har brandalarmen mistet sin værdi totalt. Vedligeholdelse er derfor vigtig, så husk at sørge for at få service på alarmerne regelmæssigt. Er det længe siden, du sidst har fået kontrolleret din brandalarmvil vi råde dig til at bestille service. Vi er klar til at give vejledning og har specialister, der kan servicere mange typer af brandalarmer.

Hvad er et ABA-anlæg? 

ABA-anlæg står for Automatisk Brandalarmerings-anlæg, som selv kan registrere udvikling af varme og/eller røg med høj præcision. ABA-anlægget sender automatisk en varsling direkte til beredskabet og gør personer i bygningen opmærksom på branden, så de har mulighed for at reagere i tide. Mange bygninger er underlagt et krav om at erhverve et ABA-anlæg som sikkerhedsforanstaltning. Et sådan krav fremgår af byggetilladelsen og/eller af forsikringspolicen 

Kategoriseringer for nybyggeri og forsikringskrav

I byggetilladelsen eller i forsikringspolicen fremgår det, som nævnt, om du er pålagt at anskaffe et ABA-anlæg. Her bliver dine bygninger kategoriseret fra 1-6 alt efter, hvilket formål bygningerne skal understøtte. Der er en række faktorer, som afgør det, men det handler i høj grad om menneskene, der færdes i bygningerne; om de let kan komme ud eller er besværet. Et plejehjem er f.eks. en kategori 6, da beboerne som udgangspunkt ikke selv kan komme ud, og derfor skal sikkerhedsforanstaltningerne afspejle dette og være tilpasset denne kategori.  

Der handler om mere end krav og regler. Effektiv brandsikring handler også om omtanke. 

DBI's retningslinjer er til for at bedst muligt sikre din virksomhed, og den godkendte DBI-installatør anvender DBI's retningslinier til at fastsætte, hvor og hvordan dit ABA-anlæg skal sikre bygningerne. Disse retningslinjer varierer efter, hvilket sikringsniveau din virksomhed befinder sig i. Dog er der generelle faktorer i forhold til placering af røgalarmer, omrokering af inventar og ændringer, som det er en god idé at tage højde for, når I beslutter, hvilket system I anskaffer, og hvor det skal placeres. Hvis du f.eks. laver om i indretningen og lokalerne, er det en god idé at kontrollere, om flugtveje og nødudgange er frie. Uanset om din virksomhed er pålagt ABA-krav eller ej, er det altid godt at tænke flugtveje ind i butikkens eller lokalernes indretning.    

Du er altid velkommen til at slå på tråden og få en snak med vores ABA-specialister. Vi giver gerne rådgivning og vejledning i brandalarmer og giver gerne et uforpligtende tilbud med prisen på det rette anlæg til jeres virksomhed. Ring til viskabertryghed på 97 72 38 60 eller kontakt os via kontaktformularen. 

Ønsker du mere information om brandsikring gennem et ABA-anlæg? Læs om ABA-anlæg her.

Den brandsikre løsning

Hør og se vores sikringsteknikere Jesper og Rasmus fortælle om brandalarmssikring og om, hvordan systemet virker. Videoen viser desuden vigtigheden i vores arbejde, hvor vi efter montering tester systemet og sikrer, at kunden får et produkt, som fungerer 100 procent korrekt. 

Brandalarmpakker

Vi udbyder brandalarmeringsanlæg, der er tilpasset din type ejendom

”Tænk ikke lovkrav. Det gør vi for dig!”

 

- JESPER, SPECIALIST I ABA-anlæg

"Vi er certificerede til at tage os af din tryghed"

- viskabertryghed.dk

Det er afgørende for os, at vores teknikere har kvalificeret uddannelse og de rette certificeringer til at kunne håndtere selv komplicerede brandsystemer. Vi er ISO 9001:2015-certificerede og er godkendt ABA-installatør (Automatisk Brandalarmerings Anlæg) hos DBI. Lad os sammen finde en brandalarm, der passer til din erhvervsvirksomhed, og en pris, der passer dit budget. Kontakt os på telefon for en dialog om alle typer brandsikring - eventuelt i kombination med tyverialarm.

læs mere her

© 2023 Viskabertryghed.dk